Opleiding

Als je verpleegkundige wilt worden, kun je in Nederland kiezen tussen een MBO opleiding (niveau 4) en een HBO opleiding (niveau 5) verpleegkunde. In de jaren voorgaand aan 2016 bestaat er veel commotie over de toekomst van de verpleegkundige en met name de opleiding tot verpleegkundige. Er zijn plannen om grotere verschillen tussen de niveaus te implementeren. Dat moet ervoor zorgen dat de HBO verpleegkundige in de toekomst andere taken zal gaan verrichten.

Na jarenlange discussie rondom het beroep verpleegkundige zal er in de toekomst gewerkt gaan worden met twee niveaus verpleegkundigen. Tot nu toe werd er altijd al in twee niveaus opgeleid, MBO en HBO, maar zag de functie er in de praktijk niet verschillend uit.

Anno voorjaar 2019 wordt er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (minister Edith Schippers) hard gewerkt aan de bindende beroepsprofielen.

Nieuw HBO profiel

In het nieuwe HBO beroepsprofiel van de verpleegkundige wordt er extra aandacht besteed aan de complexer wordende zorg. De HBO-verpleegkundige moet goed kunnen analyseren en gebruik maken van evidence based practice. De HBO-er is de zogenaamde regisseur van de zorgverlening en zal de titel krijgen van regieverpleegkundige

Nieuwe MBO profiel

Kort gezegd verliest de MBO-verpleegkundige de huidige bevoegdheden niet. De MBO-er blijft zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren. De MBO-verpleegkundige zal met name ingezet worden in voorspelbare zorgsituaties.

MBO verpleegkunde kan gevolgd worden aan de meeste ROC’s in Nederland.