Enquete V&VN laat geen verbetering van werkdruk zien.

Verpleegkundige beroepsvereniging V&VN ondervroeg bijna 17.000 verpleegkundigen en verzorgenden over werkdruk op de vloer. Een jaar geleden brachten zij een rapport uit met de alarmerende samenvatting dat de werkdruk te hoog wordt bevonden. Een jaar later lijkt er nog niet veel veranderd…

Hoge uitstroom en niet betrokken

Directeur van vereniging V&VN Sonja Kersten zegt: “Vrijwel nergens ziet men de situatie verbeteren door de huidige aanpak.” Zij stelt dat er echt wel veel wordt gedaan om nieuw personeel te vinden, maar de uitstroom is daarentegen ook hoog. In de praktijk wordt dat dus tegen elkaar afgeschreven.

Daarnaast vinden verpleegkundigen zich altijd nog niet voldoende betrokken bij het zoeken naar oplossingen. Terwijl zij juist goed weten wat er veranderd moet worden.

Salaris niet conform

“Het grootste verschil met 1 jaar geleden: er is minder gekwalificeerd personeel tegen een lagere salarisschaal. Managers en directie hebben wel salarisverhoging gekregen, verpleegkundigen niet.”. 53% van de ondervraagde verpleegkundigen roept om meer salaris. Dit wordt nog altijd niet voldoende gehonoreerd door het bestuur.

Op de agenda

V&VN stelt dat de tekorten in het zorgpersoneel grote invloed hebben op de patiëntveiligheid, kwaliteit van de zorg en werkdruk. Op een eerdere roep van de verpleegkundige en verzorgende beroepsvereniging is niet veel uitgehaald. Zij sluiten af met de roep: “Wij vragen nogmaals aandacht voor de oplossingen van de werkvloer en om een grotere inspanning van werkgevers om medewerkers voor de zorg te behouden. Zonder verpleegkundigen en verzorgenden zelf veel nauwer te betrekken bij de aanpak van werkdruk en tekorten, krijgen we het probleem niet opgelost.”

Bron V&VN januari 2019.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*