SBAR / SBARR-methode uitgelicht, hoe gebruik je het?

SBAR en het ontstaan ervan

Zorgprofessionals die werkzaam zijn in ziekenhuizen in de Verenigde Staten, hadden in de jaren 90 van de vorige eeuw behoefte aan een nieuwe manier van vlot en correct communiceren in acute en bedreigende patiëntensituaties. De SBAR methode zag het licht en werd met veel enthousiasme gebruikt. SBAR (of het iets uitgebreidere SBARR) is een gemakkelijk te onthouden methode om adequaat en vlot te communiceren over de situatie van een patiënt.  Anno 2021 wordt de methode sinds 2007 ook in Nederland gebruikt. Voor een nederlands voorbeeld lees je verder.

Om te oefenen met een praktijkvoorbeeld kun je kijken op onze oefenpagina.

Betekenis SBAR(R)

SBAR staat voor:
Situation (situatie)
Background (achtergrond)
Assesment (beoordeling)
Reccommendation (aanbeveling)
Bij SBARR staat de tweede letter R voor: ‘Repeat’ (herhaal).

SBARR in Nederland

Met name in Nederlandse ziekenhuizen wordt de SBARR / SBAR methode steeds meer gebruikt. Ook in het werk op de ambulance wordt middels de methodiek gecommuniceerd, bijvoorbeeld bij de ABCDE overdracht. Met name verpleegkundigen en artsen, maar ook andere zorgprofessionals, zijn opgeleid om de methode te gebruiken. Ook tijdens klinisch redeneren wordt gebruikt gemaakt van de SBARR. Veel instellingen hebben een eigen zakkaartje ontwikkelt die zij aan hun medewerkers uitdelen.


Praktisch voorbeeld gebruik SBARR

Voor het communiceren over een casus tussen de zorgverleners, zorgt de starter ervoor dat hij/zij goed voorbereid het gesprek in gaat. Zorg dus als verpleegkundige dat je de nodige patiëntengegevens bij de hand hebt (naam en geboortedatum van de patiënt, laatst gemeten vitale functies, gebruikte medicatie, eventueel laboratoriumwaarden).

Wanneer tijdens het gesprek de SBARR-methode wordt gebruikt, kan dat er als volgt uitzien. Let op: onderstaande situatie is een voorbeeld. Iedere situatie is anders en behoeft dan ook andere informatie.

S (situation): Hoe is de situatie waarover je belt? Wat is je relatie tot de patiënt en vertel kort iets over het probleem. Bijvoorbeeld: “Ik ben de verpleegkundige van vanavond en ik bel over patiënt Jansen, geboren op 16 augustus 1945, die vanavond is opgenomen. Ik bel omdat ik zijn saturatie steeds meer dalende is en ik maak mij zorgen.”
B (background): De opnamereden, medicatielijst, eventuele allergieën of labuitslagen, vitale functies die je hebt gemeten. Bijvoorbeeld: “Dhr. Jansen is opgenomen met een pneumonie en is tevens bekend met COPD. Hij heeft vanavond eenmaal morfine 5 mg subcutaan gehad wegens benauwdheid.”
A (assessment): Wat is je eigen beoordeling van de situatie? Wat zou er aan de hand kunnen zijn, denk je zelf? Of wanneer je het niet weet kun je dat ook zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik merk dat zijn saturatie zakt en hij toenemend benauwd is. Ik weet niet goed wat het kan zijn.”
R (reccommendation): Wat is je aanbeveling of wat wil je wat er gaat gebeuren? Als je wilt dat de arts komt kijken, kun je dat ook zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik zou graag willen dat je langskomt om de patiënt zelf te beoordelen.”
R (repeat): Herhaal het antwoord van de ander om zo eventuele fouten voor te zijn. Bijvoorbeeld: “Dus je wilt dat ik alvast morfine 5 mg subcutaan geef en meneer alvast vernevel en dat je met 5 minuten hier zal zijn.”

Het mag voor zich spreken dat SBARR communicatie en ook de patiëntveiligheid ten goede komt bij een juiste uitvoering en gebruik ervan. Om te oefenen met een voorbeeld uit de praktijk kun je kijken op onze oefenpagina.

Bronnen: SBARR communiceren

1 Trackback / Pingback

  1. Communiceren via SBARR - Enurse.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*