Verpleegkundigen worden opgeleid en voeren hun werkzaamheden uit volgens hun beroepsprofiel. Dit document bevat richtlijnen, normen en waarden en is samengesteld door verpleegkundige beroepsvereniging V&VN. Het meest recente exemplaar is het beroepsprofiel Verpleegkundigen 2020.

Wat is het beroepsprofiel?

In alle werkvelden waar zorg verleend wordt, kan de verpleegkundige werkzaam zijn. Van het verpleeghuis tot de gehandicaptenzorg en van de wijkverpleging tot de GGZ. Het moge duidelijk zijn dat iedere branche andere, specifieke werkzaamheden met zich meebrengt. Maar verpleegkundigen hebben altijd gemeen dat zij het dagelijks leven van hun patiënten betrekken bij de zorg die zij verlenen. Het profiel is dan ook, net als de eveneens handige beroepscode, een leidraad voor het dagelijks werk van iedere verpleegkundige.

 

Wat staat er in het beroepsprofiel?

Het beroepsprofiel bevat belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen in het vakgebied. Onderzoeksinstituut voor de zorg NIVEL werkte mee aan dit deel van het profiel. Daarnaast lees je over de veranderingen in opvattingen over goede zorg. Zorgen betekent steeds vaker zelfstandigheid bevorderen en preventief te werk gaan. Een belangrijk volgend punt van het profiel zijn de comepetenties waaraan de verpleegkundige dient te voldoen, volgens de CanMEDS rollen. De betekenis van iedere CanMEDS rol staat uitgebreid beschreven: communicator, zorgverlener, kwaliteitsbevorderdaar, gezondheidsbevorderaar, reflectieve beroepsprofessional, samenwerker en organisator.

Verschil opleiding verpleegkunde

Tenslotte staat het verschil in opleiding verpleegkunde omschreven. De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de gezondheidszorg en in de verantwoordelijkheden van de verpleegkundige. Ook het mbo-v en hbo-v zijn volop ter discussie gesteld. Je leest in het beroepsprofiel de verschillen tussen de bachelor, de regie-verpleegkundige, de verschillende niveaus van studie en de uiteindelijke takenpakketten die daarbij horen.

Beroepsprofiel downloaden

Je kunt het beroepsprofiel, ontwikkeld door V&VN gratis downloaden en inzien. Via deze link kun je het beroepscompetentieprofiel vinden. Op de website van V&VN vind je ook de beroepsprofielen van de verzorgende ig en de verpleegkundig specialist.