Specialismen ziekenhuis

Wanneer je patiënt bent of bijvoorbeeld stage gaat lopen, is het goed om te weten welke klinische specialismen in het ziekenhuis bestaan. Hieronder vind je een beknopte lijst waarop je snel kunt zien wat welk specialisme inhoudt.

Anesthesiologie
Medisch specialisme dat zich bezig houdt met anesthesie, ofwel ‘het niet voelen’ en geen pijn voelen. In de praktijk is de grootste werkplek van de anesthesioloog en anesthesiemedewerkers de operatiekamer. Daar verzorgt de anesthesie de verdoving, de sedatie en pijnstilling.

ecg apparaat specialismen ziekenhuis

Cardiologie
Medisch specialisme dat zich richt op ziekten van het hart. Dat betekent dat de cardioloog pathologie van het hart orgaan behandeld. Bekende hartaandoeningen zijn: hartinfarct en hartfalen. Maar ook angina pectoris (pijn op de borst), endocarditis en hartklepaandoeningen.

Chirurgie
Medisch specialisme dat patiënten behandelt die een chirurgische ingreep nodig hebben. Aan de ene kant zijn er chirurgen die trauma patiënten behandelen. Dus de patiënten die bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad en acuut geopereerd moeten worden. Aan de andere kant zijn er geplande ingrepen, zoals een operatie om een knie te vervangen.

Endocrinologie
Medisch specialisme dat zorg verleent bij de hormoonhuishouding en aandoeningen aan klieren die afscheidingen hebben in het lichaam (bv. schildklier, hypofyse).

Gynaecologie
Medisch specialisme dat zich bezig houdt met aandoeningen en afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen.

Interne Geneeskunde
Medisch specialisme dat is gericht op aandoeningen van de inwendige organen.

Maag Darm Lever
Medisch specialisme dat zorg verleent aan patiënten met aandoeningen aan de spijsverteringsorganen.

Nefrologie
Medisch specialisme dat zich bezig houdt met nieraandoeningen (maakt deel uit van de interne geneeskunde).

Neurologie
Medisch specialisme dat zich bezighoudt met de hersenen, zenuwstelsel, ruggenmerg en de spieren van de mens.

Obstetrie
Medisch specialisme dat zich richt op de kraamverpleging (zwangere en bevallende vrouwen).

Oncologie
Medisch specialisme dat zorg verleent aan patiënten met kanker.

Orthopedie
Medisch specialisme dat zich bezighoudt met het steun- en bewegingsapparaat van de mens.

Thorax
Specialisme dat zich bezighoudt met de zorg (of chirurgie) aan de thorax (borstkas).

Traumatologie
Medisch specialisme dat gericht is op zorgverlening aan de traumatische patiënt (bijvoorbeeld na een ongeluk).

Urologie
Medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van de nieren, urineleiders, blaas en plasbuis bij de man, de vrouw en het kind en de geslachtsorganen van de man.

Vasculair
Specialisme dat zich richt op het vaatstelsel van het lichaam.

Specialismen ziekenhuis

Bron: ErasmusMC