Je bent waarschijnlijk op zoek naar een voorbeeld casus om te helpen bij klinisch redeneren en student of medewerker in de zorg. Verpleegkundigen bijvoorbeeld  doen hier steeds meer aan op hun werkplek en tijdens de opleiding. Op deze pagina kun je oefenen met de zes stappen van Marc Bakker of oefenen met verschillende casussen uit de praktijk. Je vindt er complete uitwerkingen uitgelegd.

Starten met klinisch redeneren

Door middel van opgedane kennis kan de verpleegkundige de juiste zorg aan de patiënt verlenen. Daarbij hoort uiteraard een bepaald niveau van kennis van anatomie en pathologie. Van de verpleegkundige wordt verwacht bedreigende situaties voor de patiënt te herkennen en daarop adequaat te handelen. Door te oefenen met casussen van klinisch redeneren kan de verpleegkundige de observaties plaatsen en beoordelen. Dat is essentieel wanneer de verpleegkundige moet communiceren over de situatie met de arts.

Klinisch redeneren middels zes stappen

De 6 stappen zorgen ervoor dat je klinisch redeneert volgens een vaste structuur. Ze helpen je begrijpen en verwoorden wat je ziet bij je patiënt. Ze bieden hulp om de verpleegkundige (of andere zorgverlener) situaties te overzien en op de juiste manier te interpreteren. Zo kun je als zorgprofessional de juiste interventies uitvoeren en begrijpen.

Klinisch redeneren is een belangrijke taak van verpleegkundigen en andere medische zorgverleners. Tijdens de opleiding tot verpleegkundige wordt er steeds meer opdracht aan besteed. In zowel de mbo als de hbo opleiding tot verpleegkundige wordt klinisch redeneren besproken. Tijdens stages wordt de leerling geacht te klinisch redeneren. Meestal wordt dit getoetst door middel van een verpleegplan, een presentatie of een toets.

Maar ook na de opleiding wordt er veel gebruik gemaakt van klinisch redeneren. Om te begrijpen en verwoorden wat je nu eigenlijk ziet bij je patiënt, om je ‘klinische blik’ te ontwikkelen. Ook (assistent) artsen gebruiken klinisch redeneren in hun dagelijkse werk. Het wordt gedaan door verpleegkundigen in het ziekenhuis, het verpleeghuis, verzorgingshuis, thuiszorg, gehandicaptenzorg, psychiatrie, verslavingszorg en elke andere zorginstelling.

Marc Bakker

Marc Bakker, zelf als verpleegkundige opgeleid, kwam in zijn werk regelmatig een verslechterende situatie van een patiënt tegen. Een duidelijke methode om te beoordelen en communiceren met een arts miste hij. Hij vertaalde de methode, die in Amerika ontstond, naar het Nederlands.

Wil je oefenen met een echte casus? Bekijk hier de casussen. Je kunt op Enurse oefenen met echte casuïstieken uit de praktijk. We hebben een casus over een oudere in het ziekenhuis, een casuïstiek over pijn in de nachtdienst, een casus over een patiënt die is gevallen, een casus over iemand die niet lekker is geworden in de thuiszorg of wijkverpleging situatie, een casus over de diagnose rectaal bloedverlies en een casus over een cliënt met diarree.

De volgende boeken helpen je ook een eind op weg.