Als verpleegkundige wordt er van je verwacht dat je de patiënt waar jij zorg voor draagt zo goed mogelijk in de in de gaten houdt. Dat doe je onder andere door met regelmaat vitale functies te meten en eventuele alarmsignalen te signaleren middels verschillende meetinstrumenten. Wanneer je die goed weet te interpreteren weet je of ze afwijkend zijn. De EWS methode afnemen leidt tot een score. Met deze score kan de verpleegkundige snel de gezondheidssituatie van een patiënt beoordelen en tijdig een arts inschakelen. EWS is dus een meetinstrument waarmee je de gezondheidssituatie van je patiënt kunt monitoren.

Wat is de betekenis van een EWS score?

EWS, Early Warning Score / System, is een meetinstrument om snel vitale functies van de patiënt te beoordelen. EWS is in de jaren ’80 van de vorige eeuw geïntroduceerd in de Verenigde Staten en wordt tegenwoordig ook volop gebruikt in Nederland en Europa. Per ziekenhuis of zorginstelling kan de samenstelling van de EWS iets verschillen. Soms wordt er ook een andere naam gebruikt, bijvoorbeeld MEWS, VSS, SIT. De overeenkomst van al deze score systemen is dat ze allemaal de vitale functies bevatten, waarmee de gezondheidssituatie van de patiënt beoordeeld wordt door de professional.

Hoe gebruik ik de EWS methode?

De zorgprofessional (verpleegkundige of arts bijvoorbeeld) meet de vitale functies van de patiënt. Deze waarden behoren bij bepaalde punten van een scorelijst. De patiënt ‘scoort’ op zes vitale functies. Hoe hoger de score, hoe meer de gezondheidssituatie mogelijk bedreigd is. Door de EWS regelmatig af te nemen kan de eventuele vooruitgang gemonitord worden, een trend worden herkend en vlug gecommuniceerd worden naar de arts of behandelaar. Meestal moet er vanaf een bepaalde score direct of binnen een bepaalde tijd contact opgenomen worden met de dokter of behandelaar, afhankelijk van de werkplek. De methode wordt bijna altijd gebruikt in combinatie met het communiceren via SBAR en bij klinisch redeneren.

Een veelgebruikte EWS scorelijst ziet er als volgt uit. Let op, de scores kunnen verschillen per instelling.

Score3210123
Ademhalingsfrequentie (p/min)<7  9-2021-3031-35>35
Saturatie<8585-8990-92>92   
Temperatuur<3434-34,935-35,936-37,938-38,9>38,9 
Systolische bloeddruk (mmHg)<7070-7980-99100-199 >199 
Hartfrequentie<3030-3940-4950-99100-109110-129>129
Bewustzijn, reactie bij:   alertop aanspraakpijnprikkelbuiten bewustzijn
Voobeeld van een EWS score

Stel, je patiënt meet de volgende vitale waarden: bloeddruk 146/86 mmHG, hartfrequentie van 111 per minuut, temperatuur 38,7, ademhalingsfrequentie van 18 per minuut, saturatie 95% en het bewustzijn is alert.

De patiënt scoort dan als volgt:

ScorePunten
Ademhalingsfrequentie (p/min)0
Saturatie0
Temperatuur1
Systolische bloeddruk (mmHg)0
Hartfrequentie2
Bewustzijn, reactie bij:0
Totaal3

De patiënt scoort hier in totaal 3 punten op de EWS schaal. Vaak wordt bij dit puntenaantal als actie gezien dat de arts gebeld moet worden of dat de score over een uur nog gemeten wordt. Vraag na hoe de score binnen jouw instelling beoordeeld wordt.

In de gezondheidszorg worden er talloze meetinstrumenten gebruikt om de (kwaliteit van) geleverde zorg te monitoren of te meten. Wil je daar meer over weten? Bekijk dan het artikel over meetinstrumenten in de gezondheidszorg.