Site pictogram Enurse.nl

Opleiding verpleegkunde op hbo en mbo niveau

hbo verpleegkunde opleiding Klinisch redeneren

In Nederland kun je op zowel mbo als hbo de opleiding tot verpleegkundige volgen. Met het diploma kun je het beroep van verpleegkunde uitvoeren. Je leert tijdens de opleiding het vak van verpleegkunde. Lessen bestaan voornamelijk uit anatomie, pathologie (ziekteleer), ethiek (moreel beraad), wetgeving, praktijklessen over de zorg, vaardigheden (injecteren, blaas katheteriseren, ADL) en meetinstrumenten leren gebruiken.

HBO verpleegkunde opleiding

In het nieuwe HBO beroepsprofiel, Bachelor niveau 5, van de verpleegkundige wordt er extra aandacht besteed aan de complexer wordende zorg. De hbo opgeleide verpleegkundige moet goed kunnen analyseren. Bovendien moet daarbij gebruik gemaakt worden van evidence based practice. De hbo-er is de zogenaamde regisseur van de zorgverlening en zal de titel krijgen van regieverpleegkundige. In vergelijking met de opleiding mbo-v is de hbo-v variant veel meer theoretisch en leer je te werken volgens EBP. De opleiding is ingedeeld naar de competenties die de verpleegkundige moet bezitten, geïnspireerd op de CanMEDS rollen: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, organisator, gezondheidsbevorderaar en reflectieve EBP professional.

Overzicht van hbo verpleegkunde opleiders in Nederland.

MBO verpleegkunde opleiding

Alles bij elkaar verliest de mbo-verpleegkundige, niveau 4, de huidige bevoegdheden niet. De mbo-er blijft zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren. Echter, de mbo-verpleegkundige zal met name ingezet worden in voorspelbare zorgsituaties. Het mbo-v verschilt van het hbo-v door minder aandacht te besteden aan probleemanalyses, theorie en evidence based practice. De mbo-er is meer praktijkgericht. MBO verpleegkunde kan gevolgd worden aan de meeste ROC’s in Nederland..

Overzicht van mbo verpleegkunde opleiders in Nederland.

Er zijn regelmatig concrete plannen om grotere verschillen tussen de opleidingsniveaus te implementeren: de zogenaamde functiedifferentiatie.

Wat is de verpleegkundige functiedifferentiatie?

Er zijn al meermaals politieke debatten over gevoerd in de Tweede Kamer. Functiedifferentiatie moet ervoor zorgen dat de hbo verpleegkundige in de toekomst andere taken zal gaan verrichten dan de mbo-verpleegkundige. Dat gebeurt naast de al bestaande taken zoals ook de mbo verpleegkundige dat doet. Na jarenlange discussie rondom het beroep verpleegkundige zal er in de toekomst gewerkt gaan worden met twee verschillende rollen. Tot nu toe werd er altijd al in twee niveaus opgeleid, MBO en HBO, maar zag de functie er in de praktijk niet anders uit. Anno 2022 wordt er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hard gewerkt aan de bindende beroepsprofielen. Desondanks zijn tot op heden deze profielen nog niet geïmplementeerd. Op sommige werkplekken werkt de hbo verpleegkundige al in een (parttime) andere rol, waarbij zij meer de rol van regieverpleegkundige heeft.

Salaris van de verpleegkundige na opleiding

Direct na de studie begint je salaris onderaan de ‘loonschaal’. Ieder jaar dat je in dienst bent ga je dan een zogenaamde periodiek omhoog in die schaal. Je loon gaat daarmee een stap omhoog. De meeste hbo- en mbo-geschoolde verpleegkundigen verdienen ongeveer gelijk na hun studie. Door middel van opgedane ervaring, scholingen en onderwijs kan het verschil in de loop der jaren oplopen. Ook onregelmatigheidstoeslag (ORT) kan de beloning doen stijgen. Om meer te lezen over het salaris van de (beginnende) verpleegkundige, lees je ons artikel over salaris van de verpleegkundige: wat verdien je als verpleegkundige?

Mobiele versie afsluiten