In Nederland kun je op zowel mbo als hbo de opleiding tot verpleegkundige volgen. Daarmee kun je het beroep van verpleegkunde uitvoeren. Er zijn regelmatig concrete plannen om grotere verschillen tussen de opleidingsniveaus te implementeren: de zogenaamde functiedifferentiatie.

Functiedifferentiatie

Er zijn al meermaals politieke debatten over gevoerd in de Tweede Kamer. Functiedifferentiatie moet ervoor zorgen dat de hbo verpleegkundige in de toekomst andere taken zal gaan verrichten. Dat gebeurt naast de al bestaande taken zoals ook de mbo verpleegkundige dat doet. Na jarenlange discussie rondom het beroep verpleegkundige zal er in de toekomst gewerkt gaan worden met twee verschillende rollen. Tot nu toe werd er altijd al in twee niveaus opgeleid, MBO en HBO, maar zag de functie er in de praktijk niet verschillend uit. Anno 2022 wordt er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hard gewerkt aan de bindende beroepsprofielen. Desondanks zijn tot op heden deze profielen nog niet geïmplementeerd.

HBO verpleegkunde opleiding

In het nieuwe HBO beroepsprofiel, Bachelor niveau 5, van de verpleegkundige wordt er extra aandacht besteed aan de complexer wordende zorg. De hbo opgeleide verpleegkundige moet goed kunnen analyseren. Bovendien moet daarbij gebruik gemaakt worden van evidence based practice. De hbo-er is de zogenaamde regisseur van de zorgverlening en zal de titel krijgen van regieverpleegkundige. In vergelijking met de opleiding mbo-v is de hbo-v variant veel meer theoretisch en leer je te werken volgens EBP. De opleiding is ingedeeld naar de competenties die de verpleegkundige moet bezitten, geïnspireerd op de CanMEDS rollen: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, organisator, gezondheidsbevorderaar en reflectieve EBP professional.

MBO verpleegkunde opleiding

Alles bij elkaar verliest de mbo-verpleegkundige, niveau 4, de huidige bevoegdheden niet. De mbo-er blijft zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren. Echter, de mbo-verpleegkundige zal met name ingezet worden in voorspelbare zorgsituaties. Het mbo-v verschilt van het hbo-v door minder aandacht te besteden aan probleemanalyses, theorie en evidence based practise. De mbo-er is praktijkgericht.

MBO verpleegkunde kan gevolgd worden aan de meeste ROC’s in Nederland.