Een physician assistant (PA) is een professional in de gezondheidszorg die als het ware tussen de arts en de verpleegkundige is geplaatst. Daardoor kan de PA een zelfstandige behandelrelatie aangaan met zijn patiënt. Dat doen zij op een gespecialiseerd gebied, zoals neurologie, longgeneeskunde, huisarts (eerste lijn), GGZ etc. De opleiding tot physician assistant wordt altijd duaal gevolgd en gebeurt altijd via een werkgever. Dat betekent dat de PA salaris krijgt tijdens de studie. De verschillen tussen physician assistant en en verpleegkundig specialist worden verder toegelicht op onze themapagina.

Physician Assistant opleiding en toelatingseisen

De studie die opleidt tot Physician Assistant duurt 2,5 jaar en is bedoeld voor paramedici op hbo niveau met enige jaren (minimaal twee) werkervaring in een bepaald specialisme. Daarnaast leidt de Master opleiding de student op tot MPA en heeft NLQF-niveau 7. Dat betekent dat er een hbo bachelor diploma moet overlegd worden om te kunnen starten met de studie. Ook moet er een werkplek beschikbaar zijn waar de student zich kan ontwikkelen en praktijkervaring op kan doen. Tevens geldt er een minimum aantal uren voor de werkplek. Tot slot moet er een werkbegeleider aanwezig zijn op de werkplek om de PA’er in opleiding te begeleiden.

Salaris Physician Assistant

De PA valt in de CAO van het werkveld waarin hij/zij zich bevindt. Immers in het ziekenhuis is het CAO Ziekenhuizen van kracht. De functie valt doorgaans, eenmaal afgestudeerd, in schaal of functiegroep FWG 60. Dat betekent dat de PA in 2021-2022 een brutoloon van minimaal €3322 euro en maximaal € 4798 euro bruto verdient. De functie wordt soms ook ingeschaald in functiegroep 65. Echter, hoeveel loon netto overblijft verschilt per werkgever.

Subsidie

De opleiding tot PA wordt gesubsidieerd door de Overheid. Dat betekent dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidieregeling aan werkgevers aanbieden. Vanuit deze subsidie kunnen kosten voor salaris van vervanging van de werknemers worden vergoed. Dat geldt voor de werkplek. Het collegegeld wordt betaald door het ministerie van OCW. Aan de ene kant worden de kosten voor de opleiding, salaris voor vervanging van de student vergoed. Aan de andere kant wordt de begeleiding van de student compleet vergoed door de subsidie.

PA opleidingen Nederland per provincie.

De MPA Master opleiding tot Physician assistant kan op vijf Hogescholen in Nederland gevolgd worden.

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Nijmegen.

Groningen
Hanzehogeschool Groningen – Groningen.

Limburg
Noord-Brabant

Noord-Holland
Hogeschool Inholland – Amsterdam

Overijssel

Utrecht
Hogeschool Utrecht – Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland
Hogeschool Rotterdam – Rotterdam

Bron: NAPA