De functie van verpleegkundig specialist (ook wel VS, Master of Advanced Nursing Practice of MANP genoemd) werd lange tijd als nieuw bestempeld, maar dat is anno 2021 al lang niet meer zo. De opleiding tot VS’er ontstond door de toenemende druk in de gezondheidszorg en de verpleegkundig specialist fungeert tussen de arts en verpleegkundige, waarbij zij zelfstandig patiënten behandelt.

Wat is een verpleegkundig specialist?

Verpleegkundig specialisten staan als het ware tussen de arts en de verpleegkundigen en gaan onder supervisie van de specialist een behandelrelatie aan met de patiënt. Dat doen zij op een gespecialiseerd gebied, zoals diabetes, infectieziekten, hart- en vaatziekten etc. en alleen met beperkt complexe patiëntengroepen. De opleiding tot verpleegkundig specialist wordt altijd duaal gevolgd en gebeurt in dienst van een werkgever. Dat betekent dat er salaris ontvangen wordt tijdens de studie. Het verschil met de vergelijkbare masterstudie Physician Assistant is dat de Physician Assistant (PA) meer medisch werkzaam is. Ook andere paramedici, zoals zorgprofessionals met een diploma fysiotherapie of tot röntgenlaborant, kunnen PA’er worden. Terwijl je alleen maar als (hbo)verpleegkundige kunt starten met de opleiding tot verpleegkundig specialist. De verschillen tussen de PA en de VS worden verder toegelicht op onze themapagina.

Opleiding en toelatingseisen

De studie verpleegkundig specialist / MANP duurt 2 jaar en is bedoeld voor verpleegkundigen op hbo niveau met enige jaren werkervaring in een relevant werkveld. Dat betekent dat er een hbo verpleegkunde bachelor diploma moet overlegd worden om te kunnen starten met de studie. Soms wordt een inservice (mbo) diploma ook geaccepteerd, maar dan moet er nog wel een aanvullend assesment/toelatingstoets gedaan worden. Daarnaast moet er een werkplek beschikbaar zijn waar de student zich kan ontwikkelen en praktijkervaring op kan doen. Er geldt een minimum aantal uren voor de werkplek, vaak is dat 32 uur per week. Er moet tenslotte een werkbegeleider aanwezig zijn op de werkplek om de VS’er in opleiding te begeleiden. Deze werkbegeleider kan een arts of VS’er zijn.

Specialismen verpleegkundig specialist

De studie Master Advanced Nursed Practise (MANP) leidt op tot verpleegkundig specialist, voorheen bekend als nurse practicioner. Tot 2020 koos de pas gediplomeerde VS’er voor één van de volgende uitstroomspecialismen.

  1. Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  2. Acute zorg bij somatische aandoeningen
  3. Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  4. Chronische zorg bij somatische aandoeningen
  5. Geestelijke gezondheidszorg

Anno 2021 zijn deze specialismen terug gebracht naar slechts twee specialismen, om zo meer duidelijk te verschaffen aan de (toekomstige) werkgever, te weten:

  1. Verpleegkundig specialist AGZ
  2. Verpleegkundig specialist GGZ

VS’ers die het diploma eerder behaald hebben, moet kijken of zij aanvullende modules moeten volgen om hun registratie te kunnen blijven behouden.

Salaris verpleegkundig specialist

De VS valt in de CAO van het werkveld waarin hij/zij zich bevindt. In het ziekenhuis is het CAO Ziekenhuizen van kracht. De functie valt doorgaans, eenmaal afgestudeerd, in schaal of functiegroep FWG 60. Anno 2021 hoort daar een salaris bij van minimaal €3322 euro en maximaal € 4798 euro bruto per maand bij een fulltime contract. Hoeveel loon netto overblijft verschilt per werkgever.

MANP / VS opleidingen Nederland per provincie

De volgende hogescholen bieden de opleiding duaal aan:

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Nijmegen.

Groningen
Hanzehogeschool Groningen – Groningen.
Limburg
Zuyd Hogeschool – Heerlen.

Noord-Brabant
Fontys Hogescholen – Tilburg.

Noord-Holland
Hogeschool Inholland – Amsterdam.

Overijssel
Saxion – Enschede.

Utrecht
Hogeschool Utrecht – Utrecht.

Zeeland

Zuid-Holland
Hogeschool Leiden – Leiden.
Hogeschool Rotterdam – Rotterdam.

Bron