Vrijwel elk werkveld waarin de verpleegkundige werkzaam is, heeft zijn eigen CAO (collectieve arbeidsovereenkomst). Er bestaat een CAO voor ziekenhuizen, voor academische ziekenhuizen, voor de gehandicaptenzorg en een voor de verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg (VVT). Het CAO maakt duidelijk wat afspraken zijn omtrent vakantie, verlof en salaris. Maar ook worden zaken omschreven als rusttijden (‘Hoeveel uur moet ik minimaal vrij hebben na 5 nachtdiensten?’) en werken met bepaalde (gevaarlijke) stoffen zoals bijvoorbeeld straling.cao verpleegkundige schoenen in rek

Wat is een CAO?

Een CAO, collectieve arbeidsovereenkomst) is een groot document waarin alle afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Deze afspraken zijn overeen gekomen tussen werknemersorganisaties (voor verpleegkundigen en verzorgenden bijvoorbeeld beroepsvereniging V&VN of Nu’91, maar ook FNV en CNV) en werkgevers of werkgeversorganisaties (bijvoorbeeld NVZ). Vaak wordt de overeenkomst voor een vastgestelde periode aangegaan, vaak 2 tot 4 jaar. Na die tijd dient een nieuwe te worden afgesproken.

Salarisschaal verpleegkundige

Het salaris van een verpleegkundige kan verschillen per werkveld en ook per instelling. Zo kan het zijn dan je als verpleegkundige in een instelling in de gehandicaptenzorg in FWG (functiewaarderingsgroep) 35 valt en in een algemeen ziekenhuis in FWG 45. Het bijpassende salaris moet je altijd kunnen vinden in een vacature.

Gratis app

Je kunt de gratis app ‘CAO Ziekenhuizen’ downloaden op je mobiel, smartphone of tablet. Het geeft je snel inzicht in de afspraken die zijn gemaakt en kunt bijvoorbeeld loon-berekeningen maken. Wanneer de app op je apparaat staat kun je het ook offline bekijken en hoef je dus niet met het internet verbonden te zijn. Je kunt de app downloaden op iOS apparaten (iPhone en iPad van Apple) in de App store en op Andriod-apparaten (Samsung, Huawei etc.) via de Google Play Store. Zoek naar ‘CAO Ziekenhuizen).

CAO downloaden als pdf

De actuele CAO’s voor verpleegkundigen per werkveld zijn beschikbaar als PDF document. Je kunt ze dan ook op je computer bekijken of uitprinten. Zoek het document voor jouw werkveld in de lijst hieronder.

Meest recente CAO Ziekenhuizen
VVT – Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg 2019 – 2021
GGZ 2019 – 2021
Gehandicaptenzorg 2019 – 2021
Huisartsenzorg 2019 – 2020